Privacy op de werkvloer

30-05-2024

Privacy op de werkvloer: wat je moet weten

In het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven, is privacy een belangrijk onderwerp. Dit geldt voor zowel ons persoonlijke leven als op de werkvloer. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels rondom privacy flink aangescherpt. Ook heeft de AVG-wet gevolgen voor de manier waarop persoonsgegevens op de werkvloer behandeld worden. Deze blog gaat dieper in op privacy op de werkvloer én jouw rechten en plichten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG, is een Europese wet uit 2018. Het doel van de AVG is de privacy van individuen te beschermen. Dit gebeurt door strikte regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat de AVG werkgevers en andere organisaties verplicht om zorgvuldig om te gaan met privégegevens. De regels gaan over het verzamelen, gebruiken en verwerken van de gegevens. Het uitgangspunt is dat de AVG werknemers beschermt tegen het uitlekken van hun gegevens.

privacy werkvloer
privacy werkvloer
privacy werkvloer

Bewustzijn en openheid

Privacy op de werkvloer houdt in dat werknemers en werkgevers zich ervan bewust zijn hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Werkgevers moeten dus open zijn over welke gegevens zij verzamelen en waarom. Dit gaat niet alleen om basisgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum. Het gaat bijvoorbeeld ook om prestatiebeoordelingen, eventuele medische gegevens en andere persoonlijke informatie. Er zijn strenge regels met betrekking tot de manier waarop de werkgever de gegevens moet verwerken en bewaken. De werkgever heeft diverse verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Zoals al eerder gesteld, is de werkgever verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van werknemers. Dit betekent concreet dat zij alleen de noodzakelijke gegevens mogen verzamelen. Er moet een specifiek en legitiem doel zijn om de gegevens te vragen en te bezitten. Daarnaast moet de werkgever de juiste maatregelen nemen om de gegevens van werknemers te beveiligen. Alleen mensen met een bevoegdheid tot de gegevens kunnen ze inzien. Voor werkgevers gelden strenge regels rondom privacy.

Werknemers hebben dan weer verschillende rechten. Deze zorgen ervoor dat ze controle houden over de eigen persoonsgegevens. Zo mogen medewerkers bijvoorbeeld inzien welke gegevens de werkgever van ze bezit. Daarnaast mag een medewerker weten waarom de gegevens nodig zijn en met wie ze gedeeld worden. Als de gegevens niet kloppen, mogen de medewerkers deze corrigeren. Met name bij gegevens die van invloed zijn op het werk of beloningen is belangrijk. Ook bestaat er ‘het recht om vergeten te worden’. Als de gegevens niet meer nodig zijn, mag de werknemer de gegevens laten verwijderen. Als laatste mag een medewerker onder bepaalde omstandigheden beperken hoe en waar gegevens verwerkt worden. Dit komt van pas als gegevens vermoedelijk niet juist of onvolledig zijn. Bij de rechten van de medewerker hoort ook dat hij of zij beschermd wordt op de werkvloer zelf. Er zijn namelijk ook verschillende beperkingen in het toezicht houden op de werkvloer.

privacy werkvloer

Hoe beschermt de privacywet werknemers nog meer?

Eerder stelde deze blog al dat er beperkingen zijn in het toezicht houden op werknemers. Ook dit staat vastgelegd in de AVG. Camera’s op de werkvloer zijn bijvoorbeeld alleen toegestaan als er een goede reden voor is. Het moet noodzakelijk zijn om de camera’s te hebben. Denk aan veiligheid of diefstal. Voorbeelden van werkomgeving waar camera’s veel voorkomen, zijn bijvoorbeeld de retailbranche of op een werkplaats. Medewerkers moeten altijd op de hoogte zijn van de aanwezigheid van camera’s. Ook andere manieren van toezicht houden mogen alleen onder strikte voorwaarden. Denk hierbij aan het monitoren van internetgebruik en e-mail, maar ook GPS in bedrijfsauto’s. De werkgever moet de privacy van werknemers in ieder geval altijd in acht nemen.

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn ook wat dingen die je zelf kunt doen om je privacy op de werkvloer te beschermen. Hieronder staan een aantal tips.

  • Wees je bewust van je rechten: zorg dat je precies weet wat je rechten zijn volgens de AVG omtrent je persoonsgegevens.
  • Communicatie: wees proactief en ga het gesprek aan met je werkgever over privacy kwesties. Vraag bijvoorbeeld naar de privacyverklaring of uit je vragen en zorgen.
  • Gebruik je bedrijfsapparaten bewust: houd er rekening mee dat de laptop en telefoon voor je werk soms gemonitord mogen worden. Gebruik de apparaten gepast en voor de juiste doeleinden.
  • Ga zelf veilig om met gegevens: deel wachtwoorden niet, meld verdachte e-mails en ga zorgvuldig om met gevoelige (bedrijfs)informatie.

Privacy is een essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven. Door de duidelijke verplichtingen van de AVG aan werkgevers, blijven persoonsgegevens van medewerkers beschermd. Naast de AVG-wetgeving is het ook belangrijk om te bedenken hoeveel je wil delen. Niet iedereen hoeft alle details van je laatste doktersbezoek te weten. Ook hoef je bijvoorbeeld niet te melden waarom je je ziekmeldt en of je een kinderwens hebt. Denk goed na wat je vertelt en aan wie. Zo voorkom je dat je straks het onderwerp van de laatste roddel bij de koffieautomaat bent!